Marta Kurowska – teatrolożka, dramaturżka, krytyczka, pedagożka teatru.

marta kurowska Autorka publikacji z  dziedziny teatru i dramatu współczesnego, redaktorka programów teatralnych. Współorganizatorka kilku konferencji International Federation for Theatre Research, uczestniczka rezydencji badawczych i artystycznych podczas praskiego Quadriennale oraz festiwali w Berlinie, Nitrze, Nowym Sadzie i in. Ukończyła II edycję Szkoły Pedagogów Teatru. Kuratorka i prowadząca autorskie programy edukacyjne i artystyczno-społeczne. Prezeska Fundacji t:

Robert Maniak – wice prezes Fundacji

robert maniakrealizator dźwięku, VJ, dziennikarz radiowy. Wiceprezes Stowarzyszenia Kameralny Chór Męski Cantilena i Fundacji t:. Twórca udźwiękowienia i wizualizacji do spektakli teatralnych. Uczestnik krajowych i zagranicznych festiwali muzycznych, kurator międzynarodowego festiwalu chóralnego „Pamięć kamieni”. Autor scenariuszy i dramaturg spektakli grup młodzieżowych i amatorskich, reżyser spektaklu „Nietuzinkowo" przygotowanego z niepełnosprawnymi intelektualnie podopiecznymi fundacji L’Arche. Inicjuje i prowadzi autorskie programy artystyczne i społeczne.

Bartosz Kurowski

bartosz kurowskiabsolwent reżyserii teatru lalek, studiował kulturoznawstwo i pedagogikę. Reżyser spektakli dla niemowląt, dzieci i dorosłych, autor warsztatów i programów społecznych. Zajmuje się eksperymentami formalnymi oraz społecznym wymiarem przekazu w teatrze młodego odbiorcy.