Fundacja t: powstała, by otwierać teatr. Dwukropek inicjuje dyskusje, stwarza nowe obszary działania, włącza osoby, zagrożone wykluczeniem. Teatr bowiem jest dla nas narzędziem poznawania i komentowania współczesnego świata i otaczającej rzeczywistości, opowieścią o społeczeństwie, marzeniem o przestrzeni spotkania i wspólnej aktywności różnych osób i grup. Realizujemy autorskie projekty artystyczno-społeczne, teatralne, performatywne i edukacyjne. Piszemy o najciekawszych zjawiskach w teatrze współczesnym i sięgamy do nowatorskich propozycji dziś zamkniętych w archiwach. Inicjujemy sytuacje wymiany doświadczeń i wspólnotowe procesy twórcze. Pracujemy ze społecznościami, promujemy ich specyfikę, kulturę i lokalny potencjał. W obszarze naszych zainteresowań leżą działania w przestrzeni publicznej, pamięć jednostki i wspólnoty, archiwa afektywne. Odwołujemy się do różnych aspektów szeroko rozumianego teatru współczesnego, sięgamy także ku mniej uświadomionym aspektom sztuki: performansowi, światłu i sztukom wizualnym, teatrowi dźwięku i audioart. Badamy zagadnienia ruchu i ciała w teatrze, teatru plastycznego i teatru formy, społecznego wymiaru przekazu w teatrze współczesnym oraz udostępniania sztuki osobom wykluczonym.