Stąd wyrastają korzenie drzew

Image

„Stąd wyrastają korzenie drzew” to międzypokoleniowa, performatywna mozaika, na którą składają się dźwięki, obrazy, emocje, zapachy, wspomnienia. Do jej ułożenia zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat. Poszukamy swoich korzeni w przyrodzie, która na długie lata ukształtowała tożsamość miejsca. W rodzinnych wspomnieniach i zapomnianych skarbach, spoczywających na strychach domów. W przepisie na ulubione ciasto, melodii dawno niesłyszanej piosenki.
W twórczym działaniu spotkamy się z naszymi najbliższymi, zapytamy sąsiadów, zaprosimy mieszkańców miasta. Uruchomimy szczególny rezerwuar pamięci, która istnieje w żywym doświadczeniu, na styku tego, co indywidualne i wspólne, zapisane w archiwach i odtwarzane ze szczątków wspomnień.
Zebrane historie, emocje, artefakty potraktujemy jako tworzywo dla naszej wyobraźni, ułożymy własną opowieść. W zastanym krajobrazie dokonamy szeregu interwencji ruchowych, plastycznych, dźwiękowych. Stworzymy teatralny pamiętnik – performens, złożony z indywidualnych i zbiorowych instalacji, małych form chóralnych, prac wideo. Odmienne osobowości, wrażliwości, doświadczenia, rodzinne spotkania ułożymy w barwną mozaikę – obraz naszej społeczności.


Koncepcja merytoryczna i prowadzenie warsztatów:
Marta Kurowska, Robert Maniak, Seweryn Mrożkiewicz, Karolina Sobolewska
Koordynacja i promocja:
Marta Kurowska, Karolina Sobolewska
Obsługa techniczna:
Paweł Kociubski, Ireneusz Marciniak
Projekt realizowany od 24 czerwca do 6 lipca w partnerstwie z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu w ramach programu Instytutu Teatralnego, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

lato w teatrze
Instytut teatralny
e-teatr
TLiA
Stara Kopalnia
Bogler
lato w teatrze
Instytut teatralny
e-teatr
TLiA
Stara Kopalnia
Bogler