Teatr otwarty! Pracowania działań włączających

Cykl wydarzeń włączających, a w nim bogata oferta warsztatów, spektakli, działań społecznych. W ramach Pracowni zaprojektowaliśmy oraz prowadziliśmy warsztaty TUP TUP Pierwsze kroki w teatrze dla niemowląt (9-24 miesiące) zagrożonych niepełnosprawnością i ich bliskich, zrealizowane we współpracy z Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania, warsztaty CYK-CY-RYK Teatr otwarty! dla przedszkolaków (3-5 lat) i młodszych uczniów (6-8 lat) oraz ich rodziców, dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku, ACH! Warsztaty o pięknym teatrze dla osadzonych w Zakładzie Poprawczym Ministerstwa Sprawiedliwości w Sadowicach. We współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „KATARYNKA” udostępniliśmy niewidomym i niesłyszącym odbiorcom spektakl „Piekło-niebo” w reż. Jakuba Krofty (wraz z warsztatami wprowadzającymi INTRO dla odbiorców o specjalnych potrzebach) oraz przeprowadziliśmy kampanię społeczną i wrocławską edycję Festiwalu Kultury bez Barier

koncepcja merytoryczna projektu:
Marta Kurowska, Robert Maniak
koncepcja merytoryczna i prowadzenie warsztatów:
Marta Kurowska, Bartosz Kurowski, Tomasz Malczuk, Robert Maniak, Justyna Mańkowska, Joanna Pietras,
projektowanie narzędzi edukacyjnych: Tomasz Malczuk
tłumaczenie migowe: Wioletta Boczar-Dominiak
promocja: Sylwia Gorzak, Joanna Bryl-Góralska, Tomasz Waszkiewicz

Projekt zrealizowany od maja do grudnia 2017 roku we Wrocławskim Teatrze Lalek, Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania oraz Zakładzie Poprawczym Ministerstwa Sprawiedliwości w Sadowicach ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura dostępna”.

Partnerami projektu były Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA,